دانلود برنامه کره ای Running Man

دانلود برنامه کره ای Running Man

 

عنوان برنامه: رانینگ من – مرد دونده

تاریخ پخش: July 11, 2010 (20 تیر 89)

مدت زمان: 90 دقیقه

روز های پخش: یکشنبه ها

نمره 9.3 در MDL

وضعیت: در حال پخش

با حضور:

Yoo Jae suk – Haha – Ji Suk jin

قسمت 504 اضافه شد.
زیرنویس فارسی قسمت 503 اضافه شد.

یک برنامه ی ورزشی و طنز که اعضای ثابت این برنامه در قسمت های مختلف با آیدل ها و بازیگر ها و یا خودشون مسابقه میدن . این برنامه جزء برنامه های تلوزیونی اکشن و ورزشی حساب میشه . هر قسمت از برنامه مهمون های مختلفی داره که مهمان های دعوت شده باید ماموریت هایی که براشون تعیین میشه با موفقیت به پایان برسونن تا برنده بشن. این برنامه هر یکشنبه با ۴ ستاره ی کی پاپ از شبکه SBS پخش می شود . این برنامه اولین بار در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۰ روی آنتن رفت و به دلیل استقبال بسیار بالا پخش آن تاکنون ادامه دارد…

 

 

***

 

لیست مهمان ها بر اساس شرکت کنندگان

 
***
 
قسمت های سال 2016 به همراه زیرنویس

لیست مهمان های سال 2016 در سایت ویکی پدیا

نمایش لینک های دانلود

E280 : 540pPerSub
E281 : 540pPerSub
E282 : 540pPerSub
E283 : 540pPerSub
E284 : 540pPerSub
E285 : 540pPerSub
E286 : 540pPerSub
E287 : 540pPerSub
E288 : 540pPerSub
E289 : 540pPerSub

 

E290 : 540pPerSub
E291 : 540pPerSub
E292 : 540pPerSub
E293 : 540pPerSub
E294 : 540pPerSub
E295 : 540pPerSub
E296 : 540pPerSub
E297 : 540pPerSub
E298 : 540pPerSub
E299 : 540pPerSub

 

E300 : 540pPerSub
E301 : 540pPerSub
E302 : 540pPerSub
E303 : 540pPerSub
E304 : 540pPerSub
E305 : 540pPerSub
E306 : 540pPerSub
E307 : 540pPerSub
E308 : 540pPerSub
E309 : 540pPerSub

 

E310 : 540pPerSub
E311 : 540pPerSub
E312 : 540pPerSub
E313 : 540pPerSub
E314 : 540pPerSub
E315 : 540pPerSub
E316 : 540pPerSub
E317 : 540pPerSub
E318 : 540pPerSub
E319 : 540pPerSub

 

E320 : 540pPerSub
E321 : 540pPerSub
E322 : 540pPerSub
E323 : 540pPerSub
E324 : 540pPerSub
E325 : 540pPerSub
E326 : 540pPerSub
E327 : 540pPerSub
E328 : 540p PerSub
E329 : 540pPerSub
E330 : 540pPerSub
E331 : 540pPerSub

 

***

 

قسمت های سال 2017 به همراه زیرنویس

لیست مهمان های سال 2017 در سایت ویکی پدیا

نمایش لینک های دانلود

E332 : 540pPerSub
E333 : 540pPerSub
E334 : 540pPerSub
E335 : 540pPerSub
E336 : 540pPerSub
E337 : 540pPerSub
E338 : 540pPerSub
E339 : 540pPerSub
E340 : 540pPerSub
E341 : 540pPerSub
E342 : 540pPerSub

 

E343-part1 : 540pPerSub
E343-part2 : 540pPerSub
E344 : 540pPerSub
E345 : 540pPerSub
E346 : 540pPerSub
E347 : 540pPerSub
E348 : 540pPerSub
E349 : 540pPerSub
E350 : 540pPerSub
E351 : 540pPerSub
E352 : 540pPerSub

 

E353 : 540pPerSub
E354 : 540pPerSub
E355 : 540pPerSub
E356 : 540pPerSub
E357 : 540pPerSub
E358 : 540pPerSub
E359 : 540pPerSub
E360 : 540pPerSub
E361 : 540pPerSub
E362 : 540pPerSub

 

E363 : 540pPerSub
E364 : 540pPerSub
E365 : 540pPerSub
E366 : 540pPerSub
E367 : 540pPerSub
E368 : 540pPerSub
E369 : 540pPerSub
E370 : 540pPerSub
E371 : 540pPerSub
E372 : 540pPerSub

 

E373 : 540pPerSub
E374 : 540pPerSub
E375 : 540pPerSub
E376 : 540pPerSub
E377 : 540pPerSub
E378 : 540pPerSub
E379 : 540pPerSub
E380 : 540pPerSub
E381 : 540pPerSub
E382 : 540pPerSub
E383 : 540pPerSub

 

***

 

قسمت های سال 2018

لیست مهمان های سال 2018 در سایت ویکی پدیا

نمایش لینک های دانلود

E384 : 540p | 720p

E385 : 540p | 720p

E386 : 540p | 720p

E387 : 540p | 720p

E388 : 540p | 720p

E389 : 540p | 720p

E390 : 540p | 720p

E391 : 540p | 720p

E392 : 540p | 720p

E393 : 540p | 720p

E394 : 540p | 720p

E395 : 540p | 720p

E396 : 540p | 720p

E397 : 540p | 720p

E398 : 540p | 720p

E399 : 540p | 720p

E400 : 540p | 720p

E401 : 540p | 720p

E402 : 540p | 720p

E403 : 540p | 720p

E404 : 540p | 720p

E405 : 540p | 720p

E406 : 540p | 720p

E407 : 540p | 720p

E408 : 540p | 720p

E409 : 540p | 720p

E410 : 540p | 720p

E411 : 540p | 720p

E412 : 540p | 720p

E413 : 540p | 720p

E414 : 540p | 720p

E415 : 540p | 720p

E416 : 540p | 720p

E417 : 540p | 720p

E418 : 540p | 720p

E419 : 540p | 720p

E420 : 540p | 720p

E421 : 540p | 720p

E422 : 540p | 720p

E423 : 540p | 720p

E424 : 540p | 720p

E425 : 540p | 720p

E426 : 540p | 720p

E427 : 540p | 720p

E428 : 540p | 720p

E429 : 540p | 720p

E430 : 540p | 720p

E431 : 540p | 720p

E432 : 540p | 720p

 

***

 

قسمت های سال 2019

لیست مهمان های سال 2019 در سایت ویکی پدیا

نمایش لینک های دانلود

E433 : 540p | 720p

E434 : 540p | 720p

E435 : 540p | 720p

 E436 : 540p | 720p

 E437 : 540p | 720p

 E438 : 540p | 720p

 E439 : 540p | 720p

 E440 : 540p | 720p

 E441 : 540p | 720p

 E442 : 540p | 720p

 E443 : 540p | 720p

 E444 : 540p | 720p

 E445 : 540p | 720p

 E446 : 540p | 720p

 E447 : 540p | 720p

 E448 : 540p | 720p

 E449 : 540p | 720p

 E450 : 540p | 720p

 E451 : 540p | 720p

 E452 : 540p | 720p

 E453 : 540p | 720p

 E454 : 540p | 720p

 E455 : 540p | 720p

 E456 : 540p | 720p

 E457 : 540p | 720p

 E458 : 480p | 720p

 E459 : 540p | 720p

 E460 : 540p | 720p

 E461 : 540p | 720p

 E462 : 540p | 720p

 E463 : 540p | 720p

 E464 : 540p | 720p

 E465 : 540p | 720p

 E466 : 540p | 720p

 E467 : 540p | 720p

 E468 : 540p | 720p

 E469 : 540p | 720p

 E470 : 540p | 720p

 ویژه: 540p | 720p

E471 : 540p | 720p

E472 : 540p | 720p

E473 : 540p | 720p

E474 : 540p | 720p

E475 : 540p | 720p

E476 : 540p | 720p.x265

E477 : 540p | 720p.x265

E478 : 540p | 720p.x265

E479 : 540p | 720p.x265

E480 : 540p | 720p.x265

E481 : 540p | 720p.x265

E482 : 540p | 720p.x265

E483 : 540p | 720p.x265

 

***

قسمت های سال 2020

لیست مهمان های سال 2020 در سایت ویکی پدیا

نمایش لینک های دانلود

E484 : 540p | 720p.x265

E485 : 540p | 720p.x265

E486 : 540p | 720p.x265

E487 : 540p | 720p.x265

E488 : 540p | 720p.x265

E489 : 540p | 720p.x265

E490 : 540p | 720p.x265

E491 : 540p | 720p.x265

E492 : 540p | 720p.x265

E493 : 540p | 720p.x265

E494 : 540p | 720p.x265

E495 : 540p | 720p.x265

E496 : 540p | 720p.x265

E497 : 540p | 720p.x265

E498 : 540p | 720p.x265

E499 : 540p | 720p.x265

E500 : 540p | 720p.x265

E501 : 540p | 720p.x265

E502 : 540p | 720p.x265

E503 : 540p | 720p.x265

E504 : 540p | 720p.x265

 

***

 

دانلود زیرنویس از سایت پروساب

 

***

 

 

(زیرنویس فارسی قسمت های سال 2018)

نمایش لینک های دانلود

قسمت های 384 تا 386 (ترجمه از runningmann)

قسمت 387 (ترجمه از KTteam)

قسمت های 388 تا 389 (ترجمه از runningmann)

قسمت 390 (ترجمه از runningmann)

قسمت های 391 تا 395 (ترجمه از runningmann)

قسمت های 396 تا 397 (ترجمه از runningmann)

قسمت های 398 تا 401 (ترجمه از runningmann)

قسمت 402 (ترجمه از winnercity)

قسمت های 403 تا 409 (ترجمه از runningmann)

قسمت 410 (ترجمه از runningmann)

قسمت 411 (ترجمه از runningmann)

قسمت 412 (ترجمه از runningmann)

قسمت 413 (ترجمه از blackpink4)

قسمت 414 (ترجمه از runningmann)

قسمت 415 (ترجمه از runningmann)

قسمت 416 (ترجمه از runningmann)

قسمت 417 (ترجمه از runningmann)

قسمت 418 (ترجمه از runningmann)

قسمت 419 (ترجمه از runningmann)

قسمت 420 (ترجمه از runningmann)

قسمت 421 (ترجمه از runningmann)

قسمت 422 (ترجمه از runningmann)

قسمت 423 (ترجمه از runningmann)

قسمت 424: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 425: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 426: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 427: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 428: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 429: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 430: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 431: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 432: لینک مترجم – لینک مستقیم

 

 

(زیرنویس فارسی قسمت های سال 2019)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 433: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 434: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 435: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 436: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 437: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 438: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 439: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 440: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 441: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 442: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 443: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 444: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 445: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 446: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 447: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 448: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 449: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 450: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 451: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 452: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 453: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 454: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 455: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 456: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 457: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 458: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 459: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 460: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 461: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 462: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 463: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 464: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 465: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 466: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 467: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 468: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 469:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 470:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 471:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 472:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 473:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 474:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 475:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 476:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 477:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 478:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 479:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 480:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 481:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 482:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 483:  لینک مترجم – لینک مستقیم

 

 

(زیرنویس فارسی قسمت های سال 2020)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 484:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 485:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 486:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 487:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 488:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 489:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 490:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 491:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 492:  لینک مترجم – لینک مستقیم

 قسمت 493:  بی تبلیغ –    با تبلیغ

قسمت 494:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 495:  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 496: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 497: لینک مترجم  – لینک مستقیم

قسمت 498: لینک مترجم  – لینک مستقیم

قسمت 499:نسخه بی تبلیغ  – نسخه با تبلیغ

قسمت 500: لینک مترجم  – لینک مستقیم

قسمت 501: لینک مترجم  – لینک مستقیم

قسمت 502: لینک مترجم  – لینک مستقیم

قسمت 503: لینک مترجم  – لینک مستقیم

 

***

 

دانلود برنامه کره ای Running Man

آموزش خرید اشتراک VIP

.....................................

چند نکته که قبل از خرید باید رعایت کنید

1. در هنگام خرید اشتراک حتما ار آخرین نسخه مروگر فایرفاکس یا کروم استفاده کنید.

2. از ایمیل معتبر برای ثبت نام استفاده کنید.

3. در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید اشتراک، ابتدا سوالات متداول را مطالعه کنید و اگر بازهم مشکلتان رفع نشد، تنها از طریق ارسال تیکت در پنل جدید در ارتباط باشید.

مطالب مشابه

787
دیدگاه

421 دیدگاه ها
366 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
بیشترین پاسخ
367 Comment authors
تازه ترین قدیمی ترین پر امتیازترین
elii

من از روزگار شاهزاده جیهیو رو میشناسم و بهش علاقمندم. رانینگ من رو هم اولین بار سال 2010 یا 2011 بود که با زیرنویس انگلیسی دیدم، قسمتی که گروه tvxq بودن چون سالها بود که طرفدار این گروه بودم. باید بگم وقتی گری رفت ناراحت شدم ولی چرا انقدر انعطاف ناپذیرید! وقتی رفته رها کنید دیگه! جیهیو هم خودش دیگه نمیخواد مثل قدیما پررنگ باشه و شیطونی کنه.با اعضای جدید شاد باشید. سومین خیلی باحالو جسوره و اصلا اعتقادی به اینکه چون دختره نباید یه سری حرفارو بزنه و کارو رو بکنه نداره و بخش جذاب شخصیتش همینه.اتفاقا ما باید… Read more »

فاطمه

زیرنویس جدید برنامه
قسمت 11 از کره فن:
https://rizy.ir/9R4

شیرین

قسمت 507 جی چان ووک

Ariofa

بچه ها جو کامنتا شده شبیه پیج اصلی رانینگ من😐 اونجام همش دعوا و بحث سر سومینه آخرشم همه کاسه کوزه ها سر جیهو میشکنه واقعا درک نمیکنم جیهو و سومین رابطه خوبی دارن و اگه فن رانینگ من باشین میدونید پشت صحنه همش پیش همدیگه هستن ولی اینو درنظر بگیرید این یه برنامه تلویزیونیه هرکدوم از اعضا نقش خودشون رو دارن و باید متناسب با کاراکترشون رفتار کنند! جیهو طبیعتا سنش از سومین بیشتره و یه بازیگر شناخته شده محسوب میشه کلا بخاطر همین اخلاقای پسرونه ای که داره و لوس بازی درنمیاره یه عالمه طرفدار دختر داره شما… Read more »

فرزانه

چرا شنبه پخش شد این قسمت؟ همیشه یک شنبه ها بود. روز پخش عوض شد. البته چیز بدی نیست فقط کنجکاو شدم

FiFi

بچه ها همه حق نظر دادن دارن قبول
اما لطفن تو صفحه ای که همه ی کسایی که برنامه رو دوست دارن بیشتر هستن کمتر چرت و پرت بگین در مورد اعضا
اگه برنامه رو دوست ندارین نبینین چرا انقدر شخصیتا رو زیر سوال میبرین
اونا هم فرهنگشون با ما متفاوت و هم خیلی چیزای دیگشون
بازم دمشون گرم که برا ملتشون انقدر ارزش قائلن که تو این وضع کرونا هم همچنان دارن پر قدرت ادامه میدن تا مردمو سرگرم کنن
در نهایت خواهرم برادرم تو خودت خوب باش بقیه رو ول کن^-^

💜m💖

من گریو می خام 😭😭

💜m💖

(ب fox و بقیه بچه ها) اره درسته خب این ب خاطر اینه ک کسی شاید با اونا این رفتارو نداشته (چون اصولا دخترا کم‌پیش میاد همچین رفتارایی داشته باشن ) یا مثلا توقع همچین رفتاریو نداشتن مسلمن اگ هرکس باشه اولش شوک میشه بعد عادت می کنه مخصوصا تو کشور اونا (ک من ب همین علت دوسش دارم ❤) (اگ دقت کنی کانگ هانول ازش خوشش اومدیا پسرای دیگ اسماشون یادم نمیاد) سومین از اون شخصیتاس ک راحت پسرا می تونن ازش سو استفاده کنن (ب نظرمن شایداینطور نباشه نمیدونم) ولی شانسم نداره بنده خدا حالا اگ همین رفتارو… Read more »

الهام

چرا سومین نمیاد چه بیماری داره که اینقدر طول کشید???? کانگ سو یه هفته فقط نبود الان یه ماهه سومین نیست

Sogand🍃

فیلم جدید کوانگ سو تو سایتا نیومده هنوز؟
اگه اومده لطفا راهنماییم کنین
ممنون💜

Rira

خیلی از دوستان میگن برنامه دیگه هیجان نداره خب حق هم دارن برنامه اون هیجان قبلشو نداره چون ده سالهه داره کار میکنه و اکثر هنرمندا هم توش شرکت کردن و خب بنظرم به تهیه کننده و نویسنده هم حق بدید که ایده هاشون ته بکشه در مورد سومین هم خب اون اصلیتش یه بازیگر بوده که خیلیم نمیدرخشیده الان داره سعی میکنه در نقش یک کمدین خوب عمل کنه ولی کمدی باید تو ذات ادم باشه دست خودش نیست که خب بی نمکه اونم وقتی بقیه سر بسرش میزارن باحاله جیهو هم با اینکه 8 سال تو برنامه بوده… Read more »

NahiD

میگن سومین رفتاراش بچه گانست ! ای کاش یه نگاه به کامنتای خودشون بندازن !

hanai

فک نکنم بخوان زیرنویس ۵۰۲بزارن همش بحث سومینه منکه خوشم میادازش هرقسمت ازیکی بدم میادبستگی به حرکاتشون داره یوجه سوک خیلی به کوانگ سوگیرمیده بیچاره همش سرش ناحقیه سوجین هم بعضی وقتااحمقه رومخ همش گیرش هم میدن هاهاهم بعضی وقتاحرفایی میزنه که نباید بزنه سه چان هم خیلی اعتمادبه نفسش پایین چراهمش میگه زشته زشت ترازاونم هست کیم جونگ کوکوخیلی به زورش مینازه خوب بامزه است خیلی رک حرفاش میزنه بدبخت جیهوازدستش کلافه است جیهوهم بازیگره چراهمش ازغافله پرته باس بروزشه سومین ازحدش خیلی زیاده روی میکنه درست امااین دست خودش نیست فک نکرده انجام میده بنظرخودش بامزه است همه… Read more »

Ngin

زیرنویس قسمت 502 کی میاد؟سایتی هست که گذاشته باشه؟

‌z.p

قطعا نظر هر کسی محترمه و بخش کامنت ها برای همینه.ولی کسایی که دارن از سومین دفاع میکنن حرفاشون اصلا منطقی نیست.این خانم تو این سال ها پیشرفتی نداشته‌.بودن توی یک همچین برنامه معروف و درجه یکی کافیه برای گرفتن پیشنهادات خوب ولی تا الان که برای ایشون پیش نیومده.دوم اینکه واقعا احمقانست اگر فکر کنید این انتقادات از روی حسودیه.چرا کسی درباره جی هو اینو نمیگه؟اون که هم بازیگر معروف تریه و هم تو کارش سابقه بیشتری داره.پس هر نقد و نظری برمیگرده به تصویری که هر هنرمندی از خودش در رسانه نشون میده. واقعیت اینه که این خانم… Read more »

💜m💖

وا سومین ب این خوبی نازی من فقط چون اون هس می بینم رانینگ منو حداقل یکم بامزه می کنه برنامرو بقیم خوبن ینی اگ همشون باهم باشن ولی من سومین ی مدل دیگ دوس دارم اخلاقش اصن لوس نیس مدلشه دیگ هم باحاله هم زیاد حرف میزنه ک اینا جز ویژگی هاشه خیلیا همینجورین فقط بیان نمی کنن احساساتشونو ولی سومین احساساتشو بدون خجالت و ترس بیان می کنه مثلا می گه ک من از فلان شخص خوشم اومده کسایی ک چنین شخصیتی دارن تو دلشون هیچی نیس ولی مشخصه ادم تنهایی (نمی دونم شای من اینطور فکر می… Read more »

zarin

داشتم کلی نگاه کامنتا میکردم متوجه شدم fox,zahra, a.p نصف کامنتا مال این سه تاس نمیدونم بچه این چند سالتون ولی خدایش کوتاه بیان اینجا نه میتونین جون سومین برکنار کنین جلو پیشرفتشو بگیرن فقط بحثای مسخره میکنی میشینن همدیگه رو هم لایک میکنین که چی بشه یه بار گفتین از جون سومین بدتون میاد لازمه هزار بار دیگه تکرار کنین والا جون سومین هر سال داره بهتر میشه و هم طرفداراشم بیشتر میشه این بنده خدا قدیم تو هیچ برنامه ای نبوده والا خوب به چشمم اومد وگرنه نقشش پرنگ نمیکردن از وقتیم جون سومین تو برنامه نیس کجا… Read more »

N.shad

بعضیا میان میگن سومین مهمونای مرد رو میبینه جلف بازی درمیاره یکی هم که باخودش روراسته رو اینجوری میگن، خود شما اوپاتو توی برنامه یا سریال از پشت صفحه مانیتور میبینی از خود بی خود میشی چه برسه بذارنش جلوت و از نزدیک ببینی!

N.shad

چتونه همتون به سومین گیر دادین آخرالزمان شده همه راحت بقیه رو قضاوت میکنن هرچی به ذهنشون میرسه میگن یکم قبلش فکر کنید لطفا کامنتا رو میخونم هی همینجور شوک فرهنگی بهم دست میده یکم آرومتر مطمئنا اونقدر خوب بوده که اوردشن تو برنامه یکی بخواد تازه برنامه رو ببینه کامنتارو بخونه فکر میکنه سومین چه شخص نچسب و بدیه! اصلا سومین نه نگاهی که خیلیاتون نسب به دخترای جوون تو برنامه ها حتی گروه های دختر ایدل دارید واقعا بده ادم حس میکنه دعوای دوتا بچه رو داره میبینه که یکی به اون یکی حسودی میکنه پروموویز شرمنده یکمم… Read more »

Shakiba*

من سومین و نمیشناسم و فقط قسمتی که توی برنامه نویینگ‌ برادرز بود رو دیدم و با توجه به همون یبار باید بگم خیلی لوس و اعصاب خرد کن بود:\ سنش کم نیست اما همش ادای بچه ها رو در می اورد، به هرکی که زورش میرسید یه تیکه مینداخت ضایش میکرد:\
واسه این برنامه هم دیگه هرچی خدا بخواد… 😐